Abonelik işlemleri için gerekli Evraklar

* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği 1- Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi 2- Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi 3- Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi * Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği 1- Tapu fotokopisi 2- Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası 3- Yapı kullanım […]