Abonelik işlemleri için gerekli Evraklar

* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği

1- Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi

2- Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi

3- Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi

* Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği

1- Tapu fotokopisi

2- Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası

3- Yapı kullanım izin belgesi

4- Adrese ait Elektrik veya Su faturalarından en az bir tanesinin fotokopisi

5- Binada ilk kez doğalgaz kullanımına geçilecek ise; apartman/site kararının fotokopisi